Adoracja w ciszy i uniżeniu

Kochani w każdy piątek po mszy świętej o godz. 18:00 zapraszamy do  parafii św. Jacka i Doroty na Adoracje Najświętszego Sakramentu w ciszy. Podczas tej adoracji jest możliwość prowadzenia indywidualnej modlitwy w uniżeniu. Polecamy Adorację w ciszy by nauczyć się słuchać Pana Boga bo każda cisza nawet bardzo krótka, jest jak szabatowy odpoczynek, święty postój, rozejm dla trosk i zmartwień ‼️
Takie 60 minut ciszy i przebywanie w bliskości z Panem Jezusem jest szczególną odnową duchową każdego serca. Modlitwa nieraz milczy. Bo pełna pokoju komunia z Bogiem trwać może przecież bez słów i tego będziemy się uczyć. Adorację kończymy Suplikacjami i odśpiewaniem Apelu Maryjnego. Kochani Pan Jezus zaprasza nas w każdy piątek aby nakarmić nasze serca Sobą w cichej Adoracji, chce byśmy przebywali w tej nieskończonej głębi, która płynie z Najświętszego Sakramentu.
Chce przeobrażać nasze serca i zaradzać naszym potrzebom. Chce nam dać ciszę, która nie milczy i miłość która jest nieskończona. Podaruj z swojego życia 60 minut, które staną się bezcenne w twojej relacji z Bogiem ❤