Adoracja Najświętszego Sakramentu

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, poprzedzającą uroczystość Wszystkich Świętych, w sobotę (31 X) na godz. 19:00. Kontemplujmy razem z całym zastępem zbawionych naszego Pana, ukrytego w Najświętszym Sakramencie i wsłuchujmy się w Jego Słowo, które daje życie…

„Eucharystia znajduje się u źródła wszelkich form świętości i każdy z nas jest wezwany do pełni życia w Duchu Świętym. Iluż to świętych uczyniło autentycznym swoje życie dzięki pobożności eucharystycznej! Świętość zawsze miała swoje centrum w sakramencie Eucharystii. Dlatego jest rzeczą konieczną, by w Kościele naprawdę wierzono w tę najświętszą tajemnicę, by ją pobożnie sprawowano i by była ona przeżywana intensywnie. Celebracja i adoracja Eucharystii pozwala przybliżyć się do miłości Boga i przylgnąć do niej osobiście, aż do zjednoczenia z umiłowanym Panem”

                                                                                               Benedykt XVI