parafia Św. Brata alberta w piotrkowie tryb.

Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas jest jednostką terytorialną Caritas. Zespoły Parafialne współpracują z Caritas i świadczą pomoc osobom biednym mieszkającym na terenie danej parafii. Zespoły Parafialne uczestniczą w akcjach i programach koordynowanych przez Caritas.

Caritas-nowe-logo

parafia Św. Brata alberta w piotrkowie tryb.

Chór Parafialny

Przy parafii św. Alberta od 2009 r. działa chór parafialny prowadzony przez profesjonalnego muzyka. Próby chóru odbywają się raz w tygodniu, w czwartki (poza wakacjami). Chętnych zapraszamy do uczestnictwa. Kontakt zainteresowanych pod numerem: 502 628 381.

Parafia najświętszego serca Jezusowego w piotrkowie tryb.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Opis wspólnoty

Parafia najświętszego serca Jezusowego w piotrkowie tryb.

Domowy
Kościół

Ruch Światło-Życie gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, kapłanów oraz całe rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską , czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna, dialog małżeński, uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu, uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów i opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i pozostawanie w jedności z Kościołem powszechnym.

Parą odpowiedzialną za Ruch Światło-Życie w Piotrkowie Trybunalskim jest Para Rejonowa Domowego Kościoła: Iwona i Marcin Stępień, Tel. kont.: 503121013

http://www.oaza.pl

http://www.dk.oaza.pl

http://www.dk.oaza.pl/centralna-diakonia-domowego-kosciola/filia-warszawska/archidiecezja-lodzka/

foska

kościół oo. jezuitów w piotrkowie tryb.

Odnowa
w Duchu Świętym NAZARET

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym NAZARET działająca przy kościele o.o. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim powstała z inicjatywy o. Adama Szulca w 1978 roku.  NAZARET organizuje wyjazdy na dni skupienia oraz integrujące z innymi wspólnotami letnie i zimowe wyjazdy w góry, rajdy rowerowe i pikniki.

Spotkania Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym NAZARET odbywają się we wtorki o godzinie 18:00 w podziemiach domu zakonnego o.o. Jezuitów, a w każdy drugi wtorek miesiąca (z wyłączeniem wakacji) o godz. 18:30 odprawiana jest msza święta z modlitwą o uzdrowienie.

Obecnie do Wspólnoty NAZARET należy około 50 osób.

Msze święte z modlitwą o uzdrowienie (każdy drugi wtorek miesiąca).

LOGO 1

panny dominikanki w piotrkowie tryb.

Przyjaciele
Oblubieńca

Charyzmatem wspólnoty jest formowanie osób dorosłych do dojrzałej wiary i aktywnego zaangażowania w ewangelizację. Celem jest wzrastanie w świętości przez rozważanie Słowa Bożego, cotygodniowe spotkania formacyjne, wspólną modlitwę, służbę i świadectwo codziennego życia. W centrum wspólnoty jest Jezus Chrystus Jedyny Pan i Zbawiciel – Oblubieniec Kościoła i nasz przyjaciel. Maryja uczy nas ufności, miłości i przeżywania każdego dnia tak, by Bóg we wszystkim był uwielbiony. Patronem naszym jest Św. Jan Chrzciciel – świadek, sługa i przyjaciel Jezusa Oblubieńca.

Opiekunem wspólnoty jest ks. Jarosław Adamiak. Spotkania  odbywają się w poniedziałki o godz. 19.30, przy Kościele Panien Dominikanek Piotrków Tryb. ul. Rycerska 3

http://przyjacieleoblubienca.pl

1

KOŚCIÓŁ OO. JEZUITÓW W PIOTRKOWIE TRYB.

Wspólnota
Życia
Chrześcijańskiego

WŻCh jest świeckim, światowym stowarzyszeniem katolickim inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli, wyrosłym z Sodalicji Mariańskich założonych przez jezuitę Jeana Leunisa i zatwierdzonych oficjalnie przez papieża Grzegorza XIII bullą Omnipotentis Dei w 1584r. Duchowość WŻCh jest skoncentrowana na Misterium Paschalnym Chrystusa. Szczególna opiekunką i wzorem dla wspólnoty jest Maryja, od której uczymy się odczytywania i wypełniania swego apostolskiego powołania. Źródłem duchowości naszej wspónoty są Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego z Loyoli. W Piotrkowie WŻCh istnieje od 1988 r., a jej założycielem był o. Adam Schulz SJ.

Spotykamy się co tydzień w czwartki o godz. 18-tej (sala Miriam) w Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej (oo. Jezuici) ul. Pijarska 4 . Naszym asystentem jest o. Michał Bryksy SJ

Bazylika mniejsza w piotrkowie tryb.

Bractwo Małych Stópek

Bractwo Małych Stópek to nieformalna grupa osób, które łączy idea obrony wartości ludzkiego życia od samego poczęcia aż do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. Jako Obrońcy Życia kształtujemy w sobie postawę szacunku do poczętego życia wzmacniając w sobie przekonanie o jego fundamentalnej wartości. Nie jest to możliwe jedynie na poziomie intelektualnym, bez formacji ducha. Zachęcamy do uczestnictwa w dziele Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz do mszy Obrońców Życia.

W Piotrkowie Tryb., w Bazylice Mniejszej, każdego 25-go dnia miesiąca o godz 18.00 sprawowana jest msza w intencji osób podejmujących DADP oraz obrońców życia.

Logo BMS pion

Parafia świętego Jacka i świętej Doroty w piotrkowie tryb.

Bractwo
NMPKKP

Bractwo Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski liczy ponad 300 lat zostało reaktywowane w roku 2013 na Jasnej Górze. Gromadzi obecnie ponad 500 członków w tym około 20 z Piotrkowa Tryb. Naszą Wspólnotę tworzą ludzie dorośli – studenci, osoby pracujące, w średnim i starszym wieku, małżeństwa, a także osoby samotne,  są wśród nas kapłani i osoby konsekrowane.
Nie wiążą nas śluby, przyrzeczenia czy obietnice – momentem włączenia do Wspólnoty Brackiej jest wyrażenie woli realizowania zasad określonych w Statucie i Regulaminie Wspólnoty. Członkowie Bractwa NMPKKP  regularnie biorą także udział w formacyjnych rekolekcjach organizowanych na Jasnej Górze zgodnie z statutem Bractwa, każdego roku są zaplanowane  cztery edycje rekolekcji co kwartał. Informacje o planowanych rekolekcjach można znaleźć na stronie parafii sw. Jacka i Doroty w zakładce zawierzenia (swjd.pl) lub na stronie Niewola Miłości

Wydarzenia które cyklicznie prowadzimy
·        Zawierzenia NSMKKP w każdą pierwszą sobotę miesiąca godz. 17:00
·        Wieczór w zwiastowaniu z Maryja zawsze 25 marca godz. 19:00
·        Dni skupienia z Maryja (sobota w miesiącu podczas prowadzenia edycji oddania w niewole miłości maj i listopad)
·        Dwie edycje oddania się w niewole miłości wg Traktatu o doskonałym nabożeństwie św. Ludwika de Montfort
·        Nabożeństwo majowe w terenie przy kapliczce godz. 19:00
·        Nabożeństwo fatimskie w terenie przy kapliczce  od 13.05 do 13.10 godz. 19:00
·        Wieczory filmowe w każdy trzeci piątek miesiąca  

Logo_Bractwa (1)